سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آج

یا قیوم

هنوز سخنان شما در گوشمان است من تمام مسئولیت برجام را می پذیرم......

با کدخدا باید بست اروپا آقا بالاسر است

اگر آمریکا خارج شود پاسخ ما شدید و پشیمان کننده خواهد بود

برجام یک تعهد همگانی است یکی خارج شود دیگر توافقی باقی نمی ماند...

..... آب خوردن ، محیط زیست، اقتصاد ..... به لغو تحریم بسته است.

همه چیز را به برجام گره زدید و شروط رهبری مجلس و شواری امنیت ملی را زیرپا گذاشتید و کاری که نباید یکطرفه به انجام می رسانید انجام دادید و تعهدات یکجانبه بدون تظمین انجام گرفت که هیچ عاقلی با آشنایان نمی کند شما چنین کردید با طرف دشمن!! عجبا که حالا همه را فراموش کرده!

و قراردادهای قبلی با دشمن که خود هم بعضا در آن نقش آفرین بودید را تجربه نکرده اید

از جمله الجرایر؛ پاریس؛برلین؛ تهران؛مسکو،استانبول؛بروکسل و .....

در همه اینها طرف به شما تعهد داد عمل نکرد

باز بجای دست دست کردن و مذاکره با همین طرفها بدون آمریکا حرف می زنید

اگر اینها هیچ کاره اند که هستند و در دشمنی با ایران با آمریکا یکی هستند که هستند و در تمام گفتار و رفتارشان موج می زند ، می خواهی که چه کمکی به تو بکنند که باز رفته ای اروپا که چه بشود

کشور باز معطل هیچ پوچ این دشمنان باشد

و شما وزیر دیپلمات با معاون ماله کشد هنوز از این کسبه تجربه کسب نکرده اید

آیا پای یک ...  بیش از یکبار در سوراخ موش می رود که شما بارها پایتان در این سوراخ است!!

عجبا که مغرورانه به کارناشیانه خود ادامه می دهید

از رئیس دولت گرفته تا سفیر ایران در لندن شما همه چه هستید آیا خادم ملت هستید یا خائین کشور

کارهای شما را جاسوزان دو آتشه نمی توانند به انجام برسانند

عجبا شما هنوز می توایند چنین کنید

.... مجلس در این آشفته بازار مقصر است و باید از ملت عذرخواهی کند

بخاطر اینکه جلو کار دولت در اجرا نکردن مصوابتش نایستاد

برجام را در 20 دقیقه تصویب کرد

و اکنون هم بر همان پاشنه در حرکت است که بوده

لق زمین گیر کج و مووج

ادامه این را نه عایدی ندارد بلکه ادامه خسارت محض است